Cevap ( 1 )

 1. • Osmanlıda 18. yüzyılda tımar sistemi bozulmuştu.

  • Dirikler beylerbeyi ve sancak beylerine arpalık adıyla gelir kaynağı olarak verilmeye başlandı. Beylikler de kendilerine verilen arpalıkların yönetimini, gelirlerinin toplanması işini mütesellim denilen vekillere verdiler. Mütesellikler o bölgede ayan denilen kişilerden seçildi.

  • Ayanlar savaş vergilerinin toplanması, sefer vakti ordu için gerektiğinde asker ve araç gereç, erzak sağlıyordu. Bu görevlerinden dolayı bölgenin en önemli kişileri durumuna yükseldiler.

  • İltizamın yaygınlaşmasıyla birlikte vergi gelirlerini toplama hak ve görevi de âyanlara verildi.

  • Padişah ii. mahmut (1808 – 1839 ) zamanında, 1808 yılında devlet ayanların varlığını imzalanan sened-i ittifak ile onayladı

  • İltizamlar ömür boyu kiralanmaya başlanınca ayanlar devlet içinde daha da güç kazandı, kökleşti.

  • Zamanla sorumlu oldukları bölgenin yönetimiyde bazı yetkileri de kullanma imkânı elde ettiler.

  • Osmanlı merkezî otoritesinin ve denetim gücünün zayıflığından yararlanarak bulundukları yerlerde derebeyi gibi davranmaya başladılar.

  • Levent denilen ücretli askerler besleyerek bulundukları bölgelerde askerî güç hâline geldiler.

  • Bu durumun birkaç kuşak devam etmesiyle âyan aileleri yerel hanedanlara dönüştüler.

  Tüm bu gelişmeler sonucu âyanlar Osmanlı merkezî yönetiminden bağımsız, devlet içinde devlet gibi hareket etmeye başladılar

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .