Osmanlı Dönemindeki Harem Eğitimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru
1 Cevap 293 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Harem Arapça bir kelime olup “haram” kökünden türemiş, erkeklerin girmesi yasak olan yer anlamına gelmektedir. Haremde padişahın eşleri, çocukları ve cariyeleri, dadılar, kalfalar yaşarlardı. Eğitim yuvası olan haremde sadece padişahın kızları eğitim almaz; hizmetçiler, kalfaların denetiminde bulunan cariyeler eğitim ve öğretim görürlerdi. İlk önce okuma yazma öğretilir, dinî eğitim verilirdi. Cariyelerin yeteneklerine göre müzik, resim, edebiyat, örgü, dikiş nakış gibi dersler de verilmekteydi. Eğitim süresi yaklaşık yedi sekiz yıl olup buradan mezun olanlar yüksek derecede bulunan askerî ve idari yöneticilerle evlendirilirlerdi. Bu uygulama ile sultana bağlı yönetici tabaka oluşturulması amaçlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .