Osmanlı Dönemindeki Medreseler Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Soru
1 Cevap 233 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Medreseler Osmanlı bilim hayatında önemli bir yere sahiptir. Bilimsel çalışmalar, ilmî gelişmeler bu eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleşmiştir. Medreseler eğitim seviyesi açısından günümüz ilköğretim okullarına denk olan sıbyan mekteplerinin üstünde ve daha ileri seviyede eğitim yapan orta ve yüksek dereceli eğitim kurumlarıdırlar. Kuruluşlarından itibaren vakıflar sayesinde Osmanlı’nın her köşesine yayılmıştır. Medreseler sadece devletin ihtiyaç duyduğu eğitim, din, bilim gereksinimlerini yerine getirmiyor; bürokratik yapıda görev alacak kadı müderris, memur gibi devletin yargı ve yürütme organlarında görev alacak bütün personelin yetiştirilmesinde aktif rol üstleniyordu.

    Osmanlı medreseleri maç ve hizmetlerine göre ikiye ayrılmaktadır: Bunlar genel medreseler ve ihtisas medreseleridir. Genel medreseler; İslamî ilimleri ve fen ve sosyal bilimlerin okutulduğu medreselerdir. Kadı, müderris ve müftü yetiştirmek amacıyla tesis edilmişlerdir. Bünyesinde dinî ve hukuki ilimler, müspet ilimler yer almaktadır. İhtisas medreseleri ise yüksek derecede İslam bilimleri öğretmeyi amaçlayan medreselerdir.

    Bu okullarda hadis ve tefsir ağırlıklı eğitim verilmiştir. Ayrıca Dâru’l-Tıp adıyla bilinen kurumlar da hem hastane hem de tıp eğitiminin verildiği medreselerdir.

    Osmanlı Devleti’nde eğitim ve bilim faaliyetleri Orhan Bey Dönemi’nde başladı. Orhan Bey İznik’in fethinden sonra ilk Osmanlı medresesini 1330’da “İznik Orhaniyesi” adıyla bilimin hizmetine sundu. Başına da baş müderris olarak Kayserili Davut getirildi. Bu ilim insanı Fusûsu’l-Hikem adlı eseriyle tasavvufu Osmanlı düşünce dünyasına tanıttı. Bursa’nın fethinden sonra da bir manastır, medreseye çevrildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .