Cevap ( 1 )

 1. Osmanlı Devletinde özellikle duraklama döneminden sonraki süreçte medreselerin yani eğitim kurumlarının bozulmasının birden fazla nedeni vardır.

  Bunların başlıcaları şöyledir:

  • Medreselerdeki öğrenci sayısının artmasıyla usta çırak ilişkisi zayıflamıştır. Bu da eğitimin kalitesini olumsuz etkilediğinden sistemde zayıflamalara sebebiyet vermiştir.
  • Bilime gereken önem verilmemiştir. Bilimle uğraşan insanlar devlet tarafından destek görmemiştir.
  • Okullarda bilimsel eğitimin gelişmesine yönelik yatırımlar ve ar-ge çalışmaları yapılmamıştır.
  • Daha çok askeri alanda hizmet veren eğitim kurumlarına yatırım yapılmıştır. Bu durumun sebepleri arasında ülkenin gerilemeye başlaması etkilidir.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .