Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde, eğitim ve öğretimin ilk aşaması sıbyan ve mahalle mekteplerinde yapılıyordu. Günümüz ilköğretim okullarına denk gelen bu eğitim kurumları 5-6 yaşlarına gelmiş kız ve erkek çocukların ders gördüğü mekânlardı. Sıbyan mektepleri vakıflar tarafından kurulduğu gibi padişahlar, valide sultanlar ve hayırsever kişiler tarafından da inşa edilmekteydi. Bu mektepler kırsalda halkın işbirliği ile kuruluyordu. Taş malzemeden yapıldığı için halk arasında “taş mektep” şeklinde anılır hâle geldi. Vakfı olan sıbyan okullarının öğretmen maaşları ve bütün masrafları vakıfça karşılanırken köylerde kurulan sıbyan okullarının bütün masrafları halk tarafından karşılanırdı. Burada ders veren kişiler öğretmenlik dersi almış, özel kişiler değildi. Okuma yazma bilen güvenilir insanlar, imam, müezzin, kayyum gibi öğretmeye yatkın kişiler bu kurumlarda ders vermekteydi.

    Ancak Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde sıbyan okullarına dair düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeye göre bu okullarda öğretmenlik yapmak için sıradan medrese mezunu olmak yeterli bulunmamıştır. Eyüp ve Ayasofya medreselerinde, sıbyan okullarında öğretmenlik yapacaklar için öğretmenlik mesleğine uygun derslerin okutulması sağlanmıştır. Bu dersleri almayanların sıbyan okullarında öğretmenlik yapmaları yasaklanmıştır. Fakat Fatih Sultan Mehmet Devri’nden sonra bu yasağa uyulmamıştır. Sıbyan okullarında öğretmenlik yapmak için medreseden icazetname almak yeterli bulunmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .