Osmanlı ekonomi anlayışının temel özellikleri nelerdir?

Soru

Aşağıdaki metne göre Sizce Osmanlı ekonomi anlayışının temel özellikleri nelerdir?

Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı’da sıkı bir devlet denetimi uygulanırdı. Özellikle ithalat ve ihracatı kapsayan tüm alım satımlar belirli düzenlemelere tabi idi. Genel izin ve hükümetin ilgili biriminin özel izni olmaksızın ne ülke içinde ne de dışında yabancılara hiçbir malın satılmasına izin verilmezdi. İhracat sıkı bir şekilde kontrol edilir ve sadece ihtiyaç fazlası mallardan oluşurdu. Nadir istisnalar dışında ne gıda ne gemi yapımında kullanılabilecek ke- reste ne de madenler yurt dışına satılırdı. İç ticaretin devletin ardından esnafların ve son olarak bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak esasına göre önem sırası bulunurdu. Devletin başlıca endüstrileri esas olarak savaş malzemelerinin üretimi üzerineydi.

Raphaela Lewis (Rafaela Livays), Osmanlı’da Günlük Yaşam, s. 132-133 (Dü- zenlenmiştir).

, 1 Cevap 881 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı’da merkantilizm düşüncesi desteklenmemiş yani dışarıya satım değil ülkeye alıma yönelinmiştir. Daima piyasalarda kaliteli, uygun fiyata yeterli miktarda mal bulunma, ülke malları  koruma ve yabancılara ihtiyaç fazlası mal dışında mal göndermeme, tarımı geliştirme yoluyla  halkın refahının sağlayacağı düşüncesi hakimdi.

    Osmanlıda son derece sıkı denetim ve düzenlemelere tabi olan yabancı malların ülkeye girişinde ciddi kısıtlamalar ve ülke malının dışarı çıkarılmasında, ihracatta ciddi denetim politikası görülmektedir.

    Osmanlı ekonomisi başta tarıma dayanıyordu. Toprak en iyi şekilde işlenip vergiye tabi tutulurdu. Vergi sayesinde devletin ihtiyaçları karşılanırdı. Öncelik devletin ihtiyaçlarının giderilmesine verilmişti. İç piyasadaki mallar yetmediğinde ithalat, dışardan alım yapılırdı.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .