Cevap ( 1 )

  1. * Ekonominin temel kaynağı topraktır. Ekilebilen toprağın çoğu devletindir. Bu toprakları kullanma hakkı ise Reaya denilen halka aittir.
    * Devlete ait araziye Miri Arazi denirdi. Devlet toprağın işlenmesini reayaya bırakarak ekonomik hayatı düzenlerken, köylerde yaşayanların geçimini sağlayacağı toprağı da onlara vermiş oluyordu.
    * Köylülere dağıtılan bu topraklara ÇİFT denirdi. Reaya bu toprağın kullanma hakkını çocuklarına miras bırakabilirdi.
    * Devletin toprağın sahibi olması nedeniyle büyük toprak sahipleri yani Avrupa’da ki gibi feodal beyler oluşmamıştır. Ayrıca bu durum Osmanlılar da köle çiftçi sınıfının da oluşmasını engellemiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .