Cevap ( 1 )

 1.     *  Kaybettiği toprakları geri alma isteği.

      *  Enver Paşanın Alman hayranlığı ve savaşı kesinlikle Almanya’nın kazanacağını düşünmesi.

      *  Almanya’nın Osmanlıları kendi yanında savaşa katma isteğinin sebepleri:

      *  Osmanlı Ülkesinin Coğrafi konumundan (Jeopolitik ve Stratejik ) yararlanmak.

      *  Boğazlarda hakimiyet kurarak Rusya ve İngiltere’ye karşı avantaj yakalamak.

      *  Yakındoğu ve Önasya Petrol bölgelerine sahip olmak.

      *  Osmanlı Padişahının Halife sıfatından yararlanmak. (Özellikle İngiltere’nin Müslüman sömürgelerinde etkili olabilmek )

      *  Rus gücünü Osmanlı gücüyle dengelemek.

  Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaşa Girişi ile :

  Savaş geniş bir alana yayılarak yeni savaş cepheleri açılmıştır.

  Almanya’nın yükü ve üzerindeki baskı hafiflemiştir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .