Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Mahkemelerinde mühim davalar bir saat içinde hükme bağlanır hüküm derhal infaz edilirdi. Genelde davalar tek celsede sonuçlanır nadiren 2. veya 3. davalar görülürdü.
    Avrupa’da ise hükmü geciktirecek oyunlar oyanırdı.
    Osmanlı’da kararın verilip uygulanmasına önem verilmesinin nedeni davanın uzamasının adaletsizlik olacağı ve davalıya ve davacıya zulüm olarak kabul edilmesindendir.
    Sürecin hızlı bir şekilde işlemesi için, yargılama faaliyetleri için sosyal, halk arasında siyasi ve kültürel farklılıklar için ülke içinde üç farklı mahkeme oluşturulmuştur.
    Bu da insana ve hukuka, adalete verdiği değeri göstermektedir. hem Osmanlı halkı içinde hem de Avrupa’da saygın ve haklı üne sahip bir kurum olmasını sağlamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .