Cevap ( 1 )

  1. * Dönemde artan yolsuzluklar,
    * Tımar sisteminin bozulması (Bakınız  Tımar Sistemi )
    * Devletin gelirlerinin israf edilmesi, aşırı harcamalar,
    * Devlet memurlarına verilen pahalı hediyeler, yüksek saray masrafları, rüşvetler, bahşişler
    * Mutakaat (Bakınız Mutakaat nedir) ve iltizam sistemlerinin yaygınlaşması: İltizam uygulamasında mültezimlerin  devlete ödedikleri vergileri almak için halkı sıkıştırması, çiftçinin vergilerini ödeyememesi ile topraklarına ve ürünlerine el konulması, bunun sonucunda toprağını terkeden çiftçiler… Bu sorunlar işsizliği, göç, ayaklanmalar, devlet denetim gücünün zayıflamasına neden olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .