Cevap ( 1 )

 1. * Sultan 3. Selim 1789’da 1.Abdülhamit’in ölümüden sonraki tahta geçen padişahtır. 

  * Tahta çıktığı yıl Fransız İhtilali olmuştur, ayrıca Osmanlıda siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri bozulmuş bir haldeydi. Devlet zor bir durumdaydı.

  * Osmanlı Avusturya ve Rusya’ya karşı devam eden savaşlarda başarılı olamıyordu ve toprak kayıpları vermişti. 

  Ayrıca Padişah 3. Selim ile ilgili diğer bilgiler için Bakınız:

  Sultan 3. Selim’in Hayatı

  3.Selim Döneminde Ticari ve İktisadi Alanda Yapılan Yenilikler

  3.Selim Döneminde Askeri Alanda Yapılan Yenilikler

  3.Selim Döneminde İdari Alanda Yapılan Yenilikler

  3.Selim Döneminde Yapılan Mimari Eserler Nelerdir?

  3. Selim’in ıslahat anlayışını önceki dönemlere hâkim olan ıslahat anlayışlarıyla karşı­laştırılması

  3. Selim Dönemindeki Osmanlı Rus Savaşı

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .