Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı padişahları özellikle kuruluş döneminin ortalarından itibaren yabancı yani Müslüman olarak doğmayan ülke sınırları içinde herhangi bir aileye mensup olmayan kadınlarla evlenmeyi tercih etmiştir.

    Devşirme sisteminin uygulanma nedenlerinin başında gelen bürokratik unsurlar bu uygulamaya neden olmuştur.

    Osmanlı padişahı ülke sınırları içinde yaşayan Müslüman bir aileden kız alsaydı bu aile ile aralarında akrabalık bağı olacağından ve ayrcalıklı bir duruma sebebiyet vereceğinden böyle bir uygulama tercih edilmemiştir.

    Padişahın evleneceği ve çocuklarını doğuracağı kadınlar küçük yaşlarda devşirme sistemi çerçevesinde yabancı ülkelerde esir edilir ve belirli bir dizi eğitime tabi tutulurdu. Harem denilen yerde yıllarca süren eğitim sonrasında uygun görülürlerse padişahın eşi olabilirlerdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .