Cevap ( 1 )

 1. PADİŞAH EŞ SAYISI ÇOCUK SAYISI ÇOCUKLARI
  1-Birinci Osman (Osman Gazi) 2 8 7 Erkek 1 Kız
  2-Orhan (Orhan Gazi) 4 6 5 Erkek 1 Kız
  3-Birinci Murad (Murad Hüdavendigar) 5 6 4 Erkek 2 Kız
  4-Birinci Beyazıd (Yıldırım Beyazıd) 9 8 7 Erkek 1 Kız
  5-Birinci Mehmed (Çelebi Mehmet) 2 27 18 Erkek 9 Kız
  6-İkinci Murad 5 7 5 Erkek 2 Kız
  7-İkinci Mehmed (Fatih Sultan Mehmet) 7 4 3 Erkek 1 Kız
  8-İkinci Beyazıd 8 14 8 Erkek 6 Kız
  9-Birinci Selim (Yavuz Sultan Selim) 1 14 4 erkek 10 kız
  10-Birinci Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) 4 10 8 Erkek  2 Kız
  11-İkinci Selim (Sarı Selim) 2 11 7 Erkek 4 Kız
  12-Üçüncü Murad 4 24 20 Erkek 4 Kız
  13-Üçüncü Mehmed 4 3 3 Erkek
  14-Birinci Ahmed 3 15 11 Erkek 4 Kız
  15-Birinci Mustafa (Deli Mustafa) 0 0
  16-İkinci Osman (Genç Osman) 2 4 2 Erkek 2 Kız
  17-Dördüncü Murad 1 10 4 Erkek 6 Kız
  18-İbrahim 6 13 8 Erkek 5 Kız
  19-Dördüncü Mehmed (Avcı Mehmet) 5 7 3 Erkek 4 Kız
  20-İkinci Süleyman 6 0
  21-İkinci Ahmed 3 5 2 Erkek 3 Kız
  22-İkinci Mustafa 9 20 9 Erkek 11 Kız
  23-Üçüncü Ahmed 19 37 14 Erkek 23 Kız
  24-Birinci Mahmud 10 0
  25-Üçüncü Osman 3 0
  26-Üçüncü Mustafa 6 7 2 Erkek 5 Kız
  27-Birinci Abdulhamid 15 16 7 Erkek 9 Kız
  28-Üçüncü Selim 14 0
  29-Dördüncü Mustafa 4 1 1 Kız
  30-İkinci Mahmud 17 28 15 Erkek,13 Kız
  31-Birinci Abdülmecid 22 17 9 Erkek 8 Kız
  32-Abdulaziz 5 13 6 Erkek 7 Kız
   33-Beşinci Murad 10 7 3 Erkek 4 Kız
  34-İkinci Abdülhamid 16 19 8 Erkek 11 Kız
  35-Beşinci Mehmed (Mehmed Reşad) 5 3 3 Erkek
  36-Altıncı Mehmed (Vahdettin) 5 4 1 Erkek 3 Kız

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .