Cevap ( 1 )

  1. Ticaret devletin en önemli gelir kalemlerinden biridir. Osmanlı Devleti de konumu itibarıyla ticaret yollarının merkezinde yer almaktadır. İpek ve Baharat yolları Coğrafi keşiflerden önce Dünya ticaretinin gerçekleştiği yollardı. Bu yollardan kervanların güvenle ilerlemesi ve devletler arasında ticaretin gelişmesi Osmanlı Devletine kazanç sağlıyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .