Osmanlı Sırp İlişkileri (Münasebetleri) Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Soru
1 Cevap 276 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1.  

    Osmanlıların  Kantakuzen’e yardım etmek üzere Rumeli’ye ilk geçişlerinde Miloten’in torunu ve Stefan Uroş’un oğlu olan meşhur Stefan Duşan sırp kralıydı. Duşan babası Urroş’un zamanında Bulgar çarı Mihail ve müttefikleriyle yapılan ve Mihail’in ölümüyle neticelenen Velbujd muharebesinde ün kazanmıştı. Bu Velbujd veya Köstendil muharebesi Sırplara Köprülü ilee Prosek ve İştip’i kazandırmıştı. (28 Haziran 1330) Uroş’un bu galibiyeti kısa sürdü. Çünkü kendisi barış taraftarı idi. Ancak Sırp boyarları muharebe istediğinden kralın yerine oğlu Duşan’ın geçmesini istiyorlardı. Duşan’ın da babasına güveni yoktu. Çünkü kendisini verasetten mahrum bırakarak Bizanslı bir prensesten doğmuş olan diğer oğlunu kral yapmayı planlıyordu. Bundan dolayı boyarlarla birleşen Duşan babasını boğdurup tahtı ele geçirdi. Bu sıralarda sırp hududu, kuzeyde Tuna ve Sava’dan, güneyde İstruma’ya kadar uzanmaktaydı. Fakat bundan sonra Sırbistan, Duşan zamanında en parlak devrini yaşadı ve onun hayatı süresince sözü geçen ve bütün Balkanlarda nüfuzu görülen bir Balkan devleti oldu.

    Bu büyük başarılar üzerine krallığı kendisine azgören Duşan, imparator olmak istemiş ve müttefik sıfatıyla Bulgaristan’ı da nüfuzu altına aldıktan sonra İstanbul’u zabt ile burasını büyük Sırbistan İmparatorluğuna merkez yapmak hevesine düşmüştü. Uzun bir kuşatmadan sonra Serez’i aldı. 1346’da Sırpların ve Rumların imparatoru olarak Sırp patrikliğine tayin ettiği başpiskopos ile Tırnova Patriğinin elleriyle Üsküp kilisesinde taç giymiş ve İstanbul’dan ayrı olarak İpek kasabasında bir patriklik tesis etmişti. Duşan’ın bu hareketi üzerine İstanbul Patriği kendisini aforoz etmiş ve bu hal Bizans’ta telaş ve heyecan uyandırmıştı. Duşan’ın İstanbul’u denizden kuşatacak donanması olmadığından Venedikten yardım istediyse de istediğini alamadı. Duşan vefatına kadar İstanbul’u almak için uğraşmış ve son zamanlarda karşısında rakip olarak Orhan Bey’i görmüştü. Çünkü Bizanslılara yardımı siyasetine muvafık gören Orhan Bey 1353’te oğlu Süleyman Paşa kumandasıyla Rumeli’’ye ilk yerleşme geçişini yapmış ve bu durum Duşan’ı telaşa düşürmüştür.

    Duşan’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Uroş dönemindeki iç mücadeleler sırasında Osmanlılar Rodop taraflarından Drama ve Serez’den itibaren Sırplara ait güney memleketleri işgal ettiler. Ayrıca Üsküp, Pizren, taraflarına hakim olan Sırp boyarlarından Vukaşin de kral Uroş’u tanımayıp krallığını ilan etmiş ve kardeşleri ile birlikte faaliyete geçmiştir.

    Lazar döneminde Sırbistan’da nüfuzunu arttıran Sırplarla fetihler yaparak ilerleyen Osmanlılar sınır komşusu olmuştu. Sırpların merkezi Priştine idi. Osmanlılarla baş edemeyeceğini anlayan Lazar Osmanlı hakimiyetini tanıyıp vergi vermeyi kabul etmek zorunda kaldı. Lazar Osmanlı hakimiyetinden kurtulmak için fırsat kollarken 1387’de Osmanlı akıncılarının Ploşnik muharebesinde mağlup olmalarından yararlanıp Türkler alevine bir ittifak oluşturmayı başarmış fakat 15 Haziran 1389’da meydana gelen Kosova muharebesinde ölmüştür.  

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .