Osmanlı taşra teşkilatı ile günümüz taşra teşkilatı arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 395 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde başkentin dışındaki yerlere taşra denirdi. Günümüzde taşra büyük şehirler (Ankara, İstanbul, İzmir, Antep .. ) ‘in dışındaki yerlerin tümünü ifade etmektedir.

    Osmanlı Devleti’nde taşra büyükten küçüğe doğru eyaletler, sancaklar, kazalar nahiye ve köylerden oluşurdu. Bu bölgelerin idari sorumluları beylerbeyi, sancak beyi, kadı ve köy kethüdasıdır. Günümüzde taşralar iller, ilçeler, mahalleler ve köylerden oluşur. Bu bölgelerde idari sorumlular ise ilde vali, ilçede kaymakam, mahalle ve köylerde muhtarlardır.

    Osmanlı’da eyaletlerde, sancaklarda, kazalarda kadılar , köylerde ise kadı naibi adaleti sağlardı. Günümüz her il ve ilçede adliye binaları mevcuttur ve anayasal çerçevede avukatlar adli işlemleri yürütmektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .