Cevap ( 1 )

  1. Tımar toprakları 16. yüzyıl sonlarında rüşvet karşılığı askerlikle ilgisi olmayanlara verilmeye başlandı. Böyle olunca da tımar toprakları devlete hizmet eden, askeri, siyasi ve ekonomik fayda sağlayan gelir kaynakları olmaktan çıktılar.

    Tımar sisteminin  devlet için askeri ekonomik ve siyasi faydaları için bakınız: Tımar Sistemi  Burada faydaları belirtilen devletin her anlamda güçlenmesine katkı sağlayan sistem çöktü.

    Tımar sistemi yerini mukataa ve iltizam sistemleri yaygınlaştı. Bu sistemler devletin maliyesinde açık vermesine neden oldu. (İltizam uygulamasında; mültezimler  devlete ödedikleri vergileri almak için halkı sıkıştırdı, çiftçinin vergilerini ödeyemez oldu, topraklarına ve ürünlerine el konuldu, bunun sonucunda çiftçiler toprağını terketti,

    Sonuçta işsizlik, vergiler, rüşvet arttı. Kente göç, azalan devlet güveni, artan ayaklanmalar, devlet denetim gücünün zayıflamasına neden oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .