Cevap ( 1 )

  1. Tarihin en önemli devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti sahip olduğu devlet anlayışı ve kurmuş olduğu devlet teşkilatı sayesinde altı asır geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir. Bu başarıda Osmanlıların, kendinden önceki Türk-İslam devletlerinin her alandaki teşkilatlanmalarını örnek alıp geliştirmeleri önemli bir etken olmuştur.

    Klasik Dönem Osmanlı kültür ve medeniyetinin ortaya çıkmasında Orta Asya Türk gelenekleri, Türk-İslam devletlerinin kültürel mirası ve fethedilen yerlerin farklı kültürel özellikleri etkili olmuştur. Osmanlı devleti önceki Türk devletlerinde görülen “cihan hakimiyeti ve dünya nizamı idealini” millî, dinî ve hukuki değerleriyle bütünleştirerek devam ettirmiştir. Devletin devamlılığının adil bir yönetimle gerçekleşeceğine inanıldığı için bu doğrultuda siyaset izlenmiştir. Adil bir yönetimin ancak liyakat sahibi ve sadık devlet yöneticileriyle sağlanacağı düşüncesiyle görevler ehline verilmiştir. Örneğin Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla burada görev yapmış tecrübeli devlet adamları Osmanlı hizmetine girmiş ve devletin teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .