Osmanlı yönetim anlayışına hâkim olan temel ilke ve esaslar neler olabilir?

Soru
1 Cevap 279 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devletinde yönetim anlayışında hakim olan unsurların başında monarşi dediğimiz hükümdarın egemenliği anlayışı gelmektedir. Bu anlayışta Ülke hükümdarın ve onun kanını taşıyanların ortak malıdır. Fatih döneminden sonra Ülke hükümdarın ve çocuklarının ortak malıdır anlayışı kabul gördü. Orta Asya’dan gelen Kut anlayışı da bunu ifade eder. Yavuz Sultan Selim döneminde Hilafetin Osmanlılara geçmesiyle Osmanlı padişahı aynı zamanda İslam dünyasının da siyasi ve dini lideri olmuştur. Bu durum Osmanlı yönetim anlayışını etkilemiştir. Ayrıca Padişahın danışma meclisi olarak kullandığı Divan-ı Hümayun’da yönetim anlayışı kapsamında değerlendirilebilir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .