Osmanlıcılık Fikir Akımı Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Soru
1 Cevap 268 görüntüleme

Cevap ( 1 )

    • Milliyetçilik fikrine karşı ortaya çıkmıştır.
    • Genç Osmanlılar Cemiyeti tarafından savunulmuştur (Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal)
    • Dil, din ve ırk farkı gözetmeden herkesin Osmanlı vatandaşı sayılması fikrini savunmuştur.
    • Azınlıkların bağımsız olması ve Balkan Savaşları ile önemini kaybetmiştir.
    • Faaliyetleri: Tanzimat ve Islahat fermanları, Meşrutiyetin ilanı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .