Osmanlıda Kurultay yılda kaç kez toplanırdı? adları nelerdir?

Soru
1 Cevap 433 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Eski Türk devletlerinde siyasi, ekonomik veya askeri kararların alındığı meclise kurultay denirdi.  Orta Asya Türk devletlerinin devlet meclisine “Toy” denirdi.

    Eski Türklerdeki Kurultaylar Küçük ve Büyük Kurultay olarak ikiye ayrılırdı.

    • Küçük Kurultayda
      • halkın katılımı ile Beyler seçilirdi
      • zaman zaman toplanarak Boy’a ilişkin hususları, devlet işlerini görüşürlerdi,
      • kurultaylar dini ve milli bayramlar şeklinde geçerdi.
      • Yılın başında ocak ayında yapılırdı.  
    • Büyük Kurultaylara beyler, yüksek dereceli devlet memurları ile halkın ileri gelenleri katılırdı.
      • Kurultay ikinci kez her yıl baharda; haziran ayında toplanırdı. Hakan seçimi yapılır,savaş ve barış ilanı gibi devlet meseleleri görüşülür, karara bağlanırdı.  Şenlikler yapılırdı.  Bağlılık kurultayı olarak nitelendirilir. Bu toplantılarda. halk ile devlet birleşiyor ve kaynaşıyordu.
      • Sonbaharda; ordunun teftişi, halk ve atların sayımı yapılır, savaş kararı görüşülürdü.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .