Cevaplar ( 2 )

 1. Kuruluş yıllarında Osmanlı Devletin de düzenli ordu yoktu. Savaş zamanı tamamı atlı aşiret kuvvetleri, Apl Erenler, Gazi ve akıncılar savaşa katılır, bitince de herkes işine dönerdi.

  * Sınırların genişlemesiyle düzenli ordu ihtiyacı ortaya çıktı.

  * Orhan Bey zamanında “ Yaya ve Müsellem “ adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.

  BİLGİ: Yaya ve Müsellemler: Atlı ve yaya birliklerdir. Sefer zamanı günlük 2 akçe yevmiye alırlar sefer olmadığı zamanlarda kendilerine verilen arazilerde çiftçilikle uğraşırlardı.

  * Rumeli ye geçildikten sonra artan ihtiyaç sebebiyle devşirme esasına dayalı kapıkulu ocakları kuruldu.

 2. Osmanlı Ordusu üç ana kısma ayrılır. a- Kapıkulu askerleri b- Eyalet askerleri c- Donanma
  a. Kapıkulu askerleri:

  -Bunlar devşirme kökenli olup saray da yaşarlar üç ayda bir ulufe adı verilen maaş ve cülus bahşişi alırlar evlenmezler askerlik dışına başka meslekle uğraşmazlardı.

  -Yayalar ve Süvariler olarak iki bölümdürler.

  Yaya ocakları şunlardır:

  1.Acemi Ocağı : Devşirmelerin ilk geldiği ve diğer ocaklara asker yetiştiren ocaktır.

  2.Yeniçeri Ocağı : Savaşlarda padişahı diğer zamanlarda sarayı koruyan askerlerdir.

  3.Cebeci Ocağı : Silahların yapım ve onarımıyla görevli ocaktır.

  4.Topçu Ocağı : Top döken ve savaşlarda kullanan ocaktır.

  5.Top arabacıları ocağı : Topları cepheye taşıyan ocaktır.

  6.Humbaracı Ocağı : El bombası havan topu yapan ocaktır.

  7.Lağımcı Ocağı : Kale kuşatmalarında kalenin altına tüneller kazan ocaktır.

   Süvariler ise şunlardır: Sipahiler-Silahtarlar-Sağ Garipler-Sol Garipler-Sağ Ulufeciler-Sol Ulufeciler
  b.Eyalet askerleri:

  -Osmanlı ordusunun en kalabalık ve en savaşçı bölümüdür.

  -Taşlarda otururlar.

  – Meslekle uğraşabilirler evlenebilirler kendi evlerinde yaşarlar.

  -Eyalet askerleri,Tımarlı Sipahiler-Akıncılar-Gönüllüler-Beşliler-Azaplar-Yayalar-Müsellemler-Deliler şeklinde teşkilatlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .