Osmanlılarda tımar sistemine bağlı olarak devlete hizmet eden bazı memurlara ve askerlere yaptıkları hizmetin karşılığı olarak maaş yerine verilen “dirlik” arazi gelirlerine göre kaça ayrılırdı?

Soru
, 1 Cevap 339 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. a. Has
    b. Zeamet
    c. Tımar

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .