Cevap ( 1 )

  1. Tımar sisteminin bozulmasından birçok kesim olumsuz etkilenmiştir.

    • Tımarlı Sipahilerden dolayı Ordu sistemi olumsuz etkilenmiştir.
    • Toprağın işlenmesi durduğundan Toprak Sistemi ve Ekonomik yapı olumsuz etkilenmiştir.
    • Halkın geçim kaynağı ortadan kalktığından dolayı yerli halk olumsuz etkilenmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .