Cevap ( 1 )

  1. İnsanın çevresindeki dünyanın nesnel bir gerçekliği olduğunu ve bilimsel olarak anlaşılabilip, açıklanabileceğini, değiştirilebileceğini savunan bir felsefedir.

    Özdekçilik gerçek ve yerkin anlamına XIX. yüzyılda diyalektik (eytişimsel) ve Tarihsel Özdekçilik’le ulaşmıştır. Diyalektik ve Tarihsel Özdekçiliğe göre özdek, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel gerçektir.

    Özdeksel evrenin doğal ve toplumsal bütün olayları özdeksel bir temelden yola çıkılarak açıklanabilir. Özdekçilik temel düşüncesi, Kendiliğinden Özdekçilik aşamasından sonra sırasıyla, Hint, Çin ve Yunan  düşüncelerinin safça sezilerini ve savlarını kapsayan Antik Özdekçilik, XVII ve XVIII. yüzyıllarının mekanikçiliğinden etkilenen Mekanikçi Özdekçilik, tanrı tanımazlıkla dile getirilen Antropolojik Özdekçilik evrelerinden geçerek, Eytişimsel ve Tarihsel Özdekçiliğe ulaşmıştır.

    Kaynak : Tarih Terimleri Sözlüğü, A.Timur Bilgiç s.311

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .