Cevap ( 1 )

  1. Halkı korumak ve onlara karşı adil olmak, sefere çıkmak, sınırların güvenliğini sağlamak, sosyal ve ekonomik refahı sağlamak olarak sayılabilir.
    *Osmanlılarda ilk divan örgütü Orhan Bey döneminde kuruldu ve divana padişah başkanlık ederdi. Divan da siyasi, askeri, ekonomik adli işler görüşülür ve davalara bakılırdı ( Temyiz = itiraz davaları Kadıların verdikleri kararlara itiraz yeri )
    *Divan toplantılarına Padişah, Veziriazam , vezirler, Kazasker , Defterdar, Nişancı katılırdı.
    *Fatih döneminde Gedik Ahmet Paşa’nın önerisiyle divana Veziriazam başkanlık etmeye başladı. Padişah toplantı mahallinin arkasında biraz yüksekçe ve önü kafesli bir yerden toplantıları izlemeye başlamıştır.
    *Sınırların genişlemesiyle 1.Murat döneminde ilk beylerbeylik kuruldu ve ülke idari bölümlere ayrıldı. ( Beylerbeyliği)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .