Cevaplar ( 3 )

 1. Pankuş; Hitit Devletindeki meclis veya kurul şeklinde çalışan bir organizasyonun adıdır. Pankuş meclisinin üyeleri; Kraliyet ailesi fertleri, sarayda görevli yetkililer ve çeşitli kademelerdeki askerlerdir.

  Bu meclis hukuki alanda çalışmıştır.  Kralık üstünde ve bağımsız olduğuna dair kanıtlar vardır. Ancak üyeleri nedeniyle tam bağımsız bir meclis yapısına sahip olmasa da bir meclis kurumu olarak tarihteki en eski meclis örneklerindendir.  Tarihte ilk kanunların konulup işletildiği ve toplumun tamamının özgürce fikirlerini dile getirebildiğin bir meclistir

  İmparatorluk Meclisi veya Soylular Kurulu olarak da adlandırılmıştır.

  Önemli antlaşma ve kraliyet bildirilerinin yürütme/denetleme kurulu olarak bunların yerine getirilmesini sağlamıştır.

  En iyi cevap
 2. Pankuş Meclisi bir danışma meclisidir. Dönem olarak İlkçağ uygarlıklarından Anadolu’da yaşamış olan Hititler dönemine ait bir kavramdır.

 3. Panku(ş): Eski Hitit Devleti Dönemi’nde kralın yanında geniş yetkilere sahip meclistir. Bu meclis yüksek askerî ve idari görevlerde bulunan ve genellikle kral ailesinin yakınları olan yaşlılardan oluşmaktaydı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .