Cevap ( 1 )

 1. (18 Ocak 1919)

  Galiplerin savaş sonucu görüşecekleri konular için toplanması.

  Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılma görüşmeleri.

  Sonuçları:

  İmzalanacak antlaşmaların esasları belirlenmiştir. ( Versay, Sen-Jermen, Nöyyi )

  İzmir ve çevresi İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmiştir. (Bunun temel sebebi İngiltere’nin Ege bölgesinde İtalya gibi güçlü bir devletin bulunmasını istememesidir. Gerekçe olarak İzmir ve çevresinde Rum Nüfusun çoğunluğu (Sahte Belgeler) gösterilerek Wilson İlkelerine dayandırılmıştır.) * Ege bölgesinin İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmesi, İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlamasına, İtalya’nın Anadolu konusunda yandaşı devletlerden kopmaya başlamasına yol açacaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .