Cevap ( 1 )

  1. Parlamenter hükümet; parlamentonun halk tarafından özgürce seçilen kişilerden oluşturulduğu, kraliyet ailesinin parlemento seçimlerine müdahale edemediği, bütün devlet işlerinde parlamentonun onayının alındığı meşrutiyet yönetim şeklidir.
    Parlamenter hükümet ve hukukun üstünlüğü gibi demokratik ilkeler 17. yüzyılda Avrupa’da İngiltere’de mutlakiyetçiler ve özgürlükçü güçlerin mücadelesi sonucu meşrutiyet yönetiminin yerleşmesi ile ilk kez uygulamaya geçti. O dönemde 30 yıl savaşları sırasında Kral 1.Charles parlementoya danışmadan Fransa ve İspanya’ya savaş ilan etmiş, yine parlementoya danışmadan vergileri artırmıştı. Bu tür tutumları üzerine İngiliz Parlamentosu 1628’de Kral’ın yetkilerini sınırlayan Haklar Bildirisi’ni yayımladı. Bu bildirge üzerine kral parlementoyu dağıttı. Ancak kral burjuvaların ve halkın sert tepkisiyle karşılaştı ve parlamentoyu yeniden açmak zorunda kaldı, ülkede yükselen iç gerilimler ülkeyi iç savaşa kadar sürüklendi. Kral idam edildi. Mutlakiyetçi yönetim ile özgürlükçü, demokratik parlamenter yönetim isteyenler arasında çatışmalar 1689’a kadar devam etti ve  1689’da başa geçen kral III. VVilliam parlamentonun yayımladığı “Haklar Bildirisi”ni kabul etti. Böylelikle halkın yönetimde söz sahibi olduğu, haklarını parlamento ile korunduğu ve parlementonun kral ile birlikte ülkeyi paylaşımlı bir şekilde yönettiği meşrutiyet yönetimi Avrupa’da ilk kez uygulamaya geçmiş oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .