Cevaplar ( 2 )

  1. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu’da hakimiyetini sürdüren Bizans İmparatorluğunu yenmiştir. 1048 yılındaki bu zaferle Anadolu’daki fetihler hız kazanmıştır. Bizans eski gücünü yitirmiştir.

  2. Bizansın zayıf olduğu ve Anadolu’nun Türklere yurt olabileceği ortaya çıktı
    Bizansla bir antlaşma yapıldı. Buna göre Bizans, kendi ülkesindeki camilerde Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okumayı kabul etti.
    Tuğrul Bey, 1055 yılında Abbasi Halifesi’nin Şii Buveyhoğullarına karşı kedisinden yardım istemesi üzerine Bağdat’a geldi. Halifeyi Buveyhoğullarının baskısından kurtardı. Halife Tuğrul Bey’e “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanı verdi. Bu olay, İslam dünyasının Selçukların koruyuculuğu altına girdiğini göstermektedir. Tuğrul Bey 1063 yılında öldü.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .