Patrici–Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan roma hukuk kurallarına ne ad verilir?

Soru
1 Cevap 367 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Roma hukuku, günümüzde Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin temelini oluşturur.

  Örf ve âdetlerden oluşan Roma İmparatorluğu’ndaki Roma hukuk kuralları, Roma şehrinin kuruluş
  tarihi  MÖ 753’den Doğu Roma İmparatoru Justinianus’un (Jüstinyanus) 565 yılında ölümüne
  kadar geçen sürede Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmıştır.

   Bu hukuk sisteminin ilk basamağı “12 Levha Kanunları”dır. Yani Avrupa hukukunun temelini oluşturan roma hukuk kurallarına 12 Levha Kanunları denir. 

  Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmaları ile bu kanunlar gündeme gelmiştir.
  Bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla kanunlar ıslah edilerek ilk defa yazılı hale getirilmiştir. Bu kanunlarla Roma halkının görev ve sorumlulukları, halk arasındaki ilişkiler gibi pek çok konuya açıklık getirilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .