Cevap ( 1 )

 1. Ortadoğu bölgesi; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalar arasında geçiş kavşağı durumundadır.

  Ortadoğu, bu özelliği nedeniyle hem XIX. yüzyılda, hem de özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya politikasında merkezi bir rol oynamıştır.

  1. Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde bağımsızlık mücadeleleri başlamıştır. Suriye ve Lübnan Fransızlar çekilmesiyle bağımsızlıklarını kazandılar (1946).  

  İngiltere 1946’da Ürdün’e bağımsızlık verdi.

  Yemen’de Mısır’da ve Irak’ta ulusal kurtuluş hareketleri başladı. Böylece II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Ortadoğu’da ki sömürge egemenliği gücünü yitirmeye başladı.

  1952’de Libya bağımsızlığını kazandı. İngilizler 1955’te Sudan’dan çekildiler ve 1956’da Sudan’da cumhuriyet ilan edildi. İngiltere 1956’da Mısır’dan tamamen çekildi.

  Eski Fransız ve İspanyol bölgelerinin birleşmesiyle 1956’da Fas devleti ortaya çıktı. Aynı dönemde Fransa Tunus’un bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.

  2. Dünya Savaşı’ndan sonra manda yönetimlerinin kaldırılmasıyla Fransa ve İngiltere’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika üzerindeki etkinliği zayıflamış oldu.

  Petrol, temel enerji kaynağı olması nedeniyle, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu’da mücadele kaçınılmaz olmuştur. 

  Ortadoğu tek tanrılı dinlerin çıktığı bir bölge olması nedeniyle de çatışmalara sahne olmuştur. Arap İsrail Savaşı bunun bir örneğidir.

  Batılı devletlerin dış politikalarını da petrole olan bağımlılık belirlemiştir. ABD, İsrail’e destek verirken, Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya dengeli bir siyaset izlemiş, bazı konularda da Arapları desteklemişlerdir.

  Ortadoğu çatışmaları, petrolden kaynaklanmış ve Araplarla İsrailliler arasındaki milliyetçilikle şiddetlenmiştir. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .