Cevap ( 1 )

  1. Peçenekler Hakkında;
    Göktürk ve Uygur hakimiyetinde yaşadıktan sonra, X. yy’da Batı’ya göç ettiler. XI. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ettiler. Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundaki Peçenek kuvvetleri, Selçukluların tarafına geçerek Türklerin savaşı kazanmalarında önemli rol oynadılar.

    İstanbul’u kuşatmayı planlayan İzmir Beyi Çaka Bey ile Peçenekler ve Selçuklular ittifak yaparak Bizans’ı üçlü baskı altına aldılar.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .