Cevap ( 1 )

  1. Protestanlık Nedir?
    Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biridir. XVI.yy. da Martin Luther ve Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa’nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi’nin sonucunda doğmuştur(1529). Protestanlar yerleşmiş kaideleri protesto ettikleri için bu adı almışlardır.

    Katolikler Augsburg (Ogsburg) Antlaşması’yla (1555) Protestan mezhebinin varlığını resmen kabul ettiler

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .