Cevap ( 1 )

 1. Sebepler: İsveçlileri takip eden Rus kuvvetlerinin Osmanlı topraklarına girerek tahrip etmeleri

  Osmanlı Devleti’nin 1700 İstanbul Antlaşmasında Ruslara verdiği AZAK Kalesi’ni geri almak istemesi

  Rusya’nın Osmanlı Ortodokslarını ayaklanmaya teşvik etmesi.

  1711 yılında Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rus ordusunu yendi.

  Sonuçları:

  Prut Antlaşması İmzalandı. (1711)

  Maddeleri:

  1- Ruslar Azak Kalesini geri verecek ve İstanbul’da elçi bulunduramayacaklardı.

  2- İsveç Kralı ülkesine rahatça geri dönebilecekti.

  3- Ruslar Kırım ve Lehistan işlerine karışmayacaklardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .