Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı topraklarında Reform’un etkisi görülmedi. Çünkü Osmanlı Devleti’nde Avrupa devletlerindeki gibi dev­letin ve toplumun üzerinde yetki kullanabilecek bir din adamları sınıfı yoktu.

    Avrupa’da o dönemde mezhep savaşları sürerken, Osmanlı’nın bu karışıklık sayesinde Orta Avrupa, Sırbistan, Macaristan’a serferler düzenleyerek Batı’da doğru ilerleyişi kolaylaşmıştır.

    Osmanlı ülkesinde halkın bir bölümü­nü Ortodoks Hristiyanlar oluşturuyordu. Bunlar Osmanlı yönetimi altındaki diğer topluluklar gibi doğrudan padişa­hın ve devletin himayesi altında bulunuyorlardı. Devlet onları hem kendi kiliselerine hem de diğer din ve mezhep­lerin baskılarına karşı koruyordu. Böylece Ortodoks Hristiyan vatandaşlarının Avrupa’daki Katolik Hristiyanlar gibi kilise ve din adamları sınıfı tarafından sömürülmesine izin vermiyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .