Cevaplar ( 2 )

 1. *İtalya’da kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıştır. 395 yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma (Bizans) ise 1453’te yıkılmıştır.

  *Bozdoğan Kemeri(İstanbul), Çemberlitaş (istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerdir.

  *Romalılar Mısırlılardan aldıkları Güneş takvimini JÜLYEN TAKVİMİ adıyla geliştirdiler.

  *Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), İyonlar yoluyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılar’a geçmiş, Romalılar bunu geliştirerek LATİN ALFABESİNİ oluşturmuşlardır.

  *Roma’da ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır. Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturur.

 2. Roma’da; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk devirleri görülür.

  Sınıf farklılıkları vardır. Patriciler (Asiller), Plepler (vatandaş), Köleler.

  Günümüz Avrupa hukukunun temelini 12 Levha Kanunları oluşturur.

  Latin alfabesi ve Miladi Takvim’e son şeklini vermişlerdir.

  Lejyon denilen paralı, disiplinli orduları vardır.

  Önceleri tarım yaygın iken, Akdeniz havzasını ele geçirmeleri ile ticaret gelişmiştir. Kartaca ile yaklaşık yüzyıl süren Pön Savaşları yapılmıştır.

  Çok tanrılı inanç vardır.

  313’te Milano Fermanı ile Hıristiyanlık serbest bırakılmıştır.

  Çiçero (Hitabet), Tilus, Takitus (Tarih) önemli ilmi şahsiyetlerdir.

  İstanbul’da; Ayasofya, Bozdoğan Kemeri, Yerebatan Sarayı, Çemberlitaş, Ankara’da Agustus Tapınağı, Roma Hamamı, Antalya’da; Aspendos Tiyatrosu, Niğde’de Roma Havuzu gibi eserler bırakmışlar, mimaride çok gelişmişlerdir.

  395’te Kavimler göçü sonucu Doğu – Batı diye ikiye ayrılmışlardır.

  476’da Batı Roma, 1453’te Doğu Roma yıkılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .