Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?

Soru
1 Cevap 475 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Rönesans: Batı Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanlarında yaşanan önemli gelişmeler anlamına gelir.

  Rönesans’ı ortaya çıkaran temel etken insana ve onun düşünme gücüne önem veren “hümanizm” akımıdır.

  İtalya’da 14. yüzyılda hümanizm akımı doğmuştur. Hümanizmin İtalya’da ortaya çıkmasında Müslümanlar tarafından İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti’nin önemli katkıları oldu

  Avrupalılar, İslam bilginlerinin 8. yüzyıldan itibaren okuyup yorumladıkları Aristo ve Eflatun gibi İlk Çağ Yunan filozoflarını Endülüs Müslümanları aracılığıyla tanıdılar.

  İspanya’daki Tercüme Akademisinde Arapçadan Batı dillerine çevrilmiş olan eserleri okuyarak bu filozofların fikirlerini öğrenme imkânı bul­dular.

  Diğer yandan Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler Endülüs şehirlerindeki medreselerde öğrenim gördüler.

  Bazı Hristiyan krallar ve zenginler de çocuklarını yetiştirmeleri için Endülüs’ten öğretmenler getirttiler. Bu öğrenciler eğitimleri sırasında öğrendikleri Doğu medeniyetine ait bilgileri kendi ülkelerinde yaydılar.

  Avrupalılar ucuz ve seri kâğıt üretimini ve matbaayı da Doğu medeniyetinin temsilcileri olan Müslümanlardan alarak geliştirdiler.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .