Cevap ( 1 )

  1. Rönesans Bilim ve sanattaki gelişmeleri ifade ettiğinden bu tür gelişmelerin olabileceği en uygun zemine sahip ülke İtalya’ydı. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’daki bilim adamları İtalya’ya kaçmıştı. Burada bilimsel faaliyetlerini sürdürdüler. İtalya’daki siyasi ve sosyal ortam da bilimin ve sanatın gelişmesi için oldukça elverişliydi.
    Ayrıca İtalya, hümanizmin kaynağı olan Roma uygarlığının merkeziydi. Coğrafi konumu gereği Müslüman Doğu ülkeleriyle ticari ve kültürel ilişkiler içindeydi. Bu ilişkiler sırasında İtalyanlar, Müslümanlar aracılığıyla Antik Çağ Yunan filozoflarının düşüncelerini öğrenme imkânı buluyorlardı.
    Siyasi anlamda da Rönesans’ın doğup gelişmesi için elverişli bir siyası ortam vardı. Demokrasi ile yönetilen şehir devletlerinin bulunduğu bu ülkede düşünce ve ifade özgürlükleri diğer Avrupa ülkelerine göre daha ileri durumdaydı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .