Cevap ( 1 )

  1. Kazaskerlik, İkinci Mehmet Devri’ne kadar bir makamdı. bu devirden sonra sayısı ikiye çıkarıldı. Şer’i hükümler veren en yetkili makamdır.

    İstanbul Kadısı terfi ederse, Anadolu Kaz(a)askeri, Anadolu Kaz(a)askeri de terfi ederse, Rumeli Kazaskeri, Rumeli Kazaskeri de terfi ederse, Müftü (Şeyh-ül İslam) olurdu.

    Rumeli’deki tüm kadıların atamasından ve medreselerdeki eğitimden sorumluydu.

    Kaynak : Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç, s. 335

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .