Cevap ( 1 )

  1.  1783 Küçük kaynarca antlaşması ile Kırım’ı Osmanlı’dan alan Rusya daha fazlasını Osmanlı’dan alabilmek için bir Grek Projesi hazırladı.

     Özellikle  Rus Çariçesi II. Katerina’nın da en büyük haya­li İstanbul’un Rus’lar tarafından alınıp yerine Grek isimli bir devlet kurmaktı. Bu devletin başına da adını Konstantin koyduğu torununu getirecekti. Bu amaçla Rum subaylar yetiştirmişlerdi, İstanbul’un alana vermek üzere bir madalya hazırlatmışlardı bile.

     Grek Projesi ile Rusya;
     – Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen çıkaracak,
     – Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandıracak
     – İstanbul’u Türkler’den alarak Grek Devleti adında Rus prensinin yöneteceği bir devlet kurulacak
     –  Ege adaları Rusya’nın kontrolü altında olacaktı

     Dakya Projesi ile ;
     – Boğdan ve Eflak’ta Rusya’ya bağlı Dakya isminde bir devlet kurulacak
     – Sırbistan, Bosna Hersek , Kıbrıs, Girit, Mora ve Dalmaçya kıyıları  Avusturya’ya verilecekti.

     Ancak Rusya’nın daha fazla güçlenmesini istemeyen İngiltere, Fransa ve Prusya gibi Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni desteklediler.
     Avusturya’nın da Rusya’nın yanında olduğu, Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 1787 yılında savaş oldu.
     Savaşta  Avusturya 1791 yılında Osmanlı Devleti’yle Ziştovi Antlaşması imzalayarak savaştan çekildi.

     İngiltere ve Prusya’nın da araya girmesiyle Rusya,  Osmanlı Devleti ile 1792 tarihinde Yaş Antlaşması’nı imzaladı.Bu antlaşma ile Dinyester Nehri iki devlet arasında sınır olarak belirlendi. Rusya, Özi Kalesi dışında, aldığı yerleri geri verdi. Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu resmen kabul etti.
     Yaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi.
     Rusya ise Karadeniz’e açılarak İstanbul ve Boğazları tehdit etme imkanına kavuştu

     Rus Çariçesi II. Katerina:

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .