Cevap ( 1 )

 1. Ruslar Prut antlaşması gibi Osmanlılar ile imzaladıkları antlaşmalara rağmen topraklarını genişletmek için Osmanlı topraklarına sahip olmak istiyor, bu yönde  eylemlerinde bulunuyorlardı. Bu amaçla18. yüzyılda Osmanlılara ve sınır komşu ülkelere karşı savaş politikası izledikleri için Osmanlı için bir tehdit oluşturmuşlardır. 

  Osmanlı topraklarını tehdit eden bazı eylemleri şunlar olmuştur:
  – Sıcak denizlere inmek için Karadeniz’e açılan bir kapı konumundaki Kırım’ı Osmanlı’dan almak istediler.
  – Lehistan ile ilişkileri vasıtasıyla Balkanlarda yaşayan Osmanlı uyruğundaki Ortodokslarla bağlantı kurmaya çalıştılar.
  – İran’daki iç karışıklıklardan yararlanarak sınırlarını Kafkasya ve Azerbaycan’a doğru genişlettiler.

   İzledikleri bu poli­tikaları nedeniyle Osmanlı Devleti Ruslarla pek çok kez savaşmak zorunda kalmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .