Cevap ( 1 )

    • Milli mücadele sırasında İtilafçılarla beraber hareket etmişti,
    • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmü padişahlıkla çelişiyordu.
    • Lozan barışı sırasında İtilafçılar sultanı da görüşmelere davet ederek Türk heyetinde ikilik yaratmak istiyordu. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu.

       * Bu nedenle saltanat 1 Kasım 1922’te kaldırıldı.

    M.Kemal, Erzurum kongresinden itibaren cumhuriyete doğru gidişi ortaya koymuştu. Ancak ülke şartlarının buna elverişli olmaması nedeni ile bu amacını açıkça söylemiyordu. Kurtuluş Savaşı kazanılıp şartlar olanak verince 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet TBMM’nin kabul ettiği bir tasarı ile ilan edilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .