Cevap ( 1 )

  1. Salyaneli eyalet yılda bir kez vergileri toparlanan veya vergileri merkeze gönderilen merkeze uzak eyaletlerdir .  Osmanlı ülkeyi eyaletlere ayırarak yönetiyordu ve bu eyaletlerden vergileri  yıllık alıyorlardı. Yıllık olarak ödenen tutar; eyalet bir yıllık masraflarını çıktıktan sonra  kalan tutardır.  Örnek  Mısır, Yemen, Cezayir, Basra, Trablusgarp ve Tunus.  Eyaletlerden vergiyi toplayan kişiye mültezim denirdi.

    Salyanesiz eyalet; Tımar sistemi uygulanan, merkeze yakın eyaletlerdir. Belirli bir dönem (yıl) söz konusu değildir. Tahrir defterinin tutulur, tımarlar teftiş edilirdi. Toplanan vergiler o eyaletlerde bulunan memur ve askerlere verilirdi.  Örnek  Anadolu, Rumeli ve Macaristan gibi eyaletlerdir.  Vergiyi toplayan memura muhassal denirdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .