Cevap ( 1 )

  1. Tüm dünyada 19. yüzyılın başlarına kadar ekonomik hayat, temelde tarımı, küçük el sanatlarını ve ticareti esas alan bir yapıdaydı. Ekonomik hayatı, temel üretim ara­cı toprak ve ona bağlı faaliyetler belirlemekteydi. 18. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan yeni buluşlar, sanayinin bütün üretim süreçlerinde uygulandı. Buhar gücü ile çalışan makinalar sayesinde, üretilen mal ve ürünlerde, büyük üretim mik­tarlarına ulaşıldı. Sanayi Devrimi terimi, kol gücünün yerine buharla işleyen maki­neler vasıtasıyla, kısa zamanda büyük üretim kapasitelerine ulaşan, fabrikalaşmış bir ekonominin doğurduğu sanayi, ticaret ve toplum yaşamında oluşan köklü dö­nüşüm ve yeniden yapılanmayı ifade etmektedir,

    Sanayi Devrimi, tarım ekonomisi ve onun üretim ilişkileri yerine, arka planında sermaye ve makinelerin yer aldığı yepyeni bir ekonomik yaşamın oluşumunu sağ­lamıştır. İlk olarak İngiltere’de ortaya çıktığı gözlemlenen Sanayi Devrimi, kısa de­nilebilecek bir zaman diliminde Batı-Avrupa ülkelerine de yayıldı. Sonuçları bakı­mından günümüze kadar uzanan süreç boyunca da, tüm dünyayı etkisi altına al­mayı başardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .