Sanayi İnkılabı ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sömürgecilik hareketinin devletler arası ilişkilere etkileri neler olmuştur?

Soru
, 1 Cevap 578 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Sanayi İnkılabı sonrasında artan hammadde, işgücü ve pazar ihtiyacının doğurduğu sömürgecilik hareketleri devlerler arası ilişkilere yeni bir boyut getirmiştir. Sanayileşen devletler (İngiltere, Almanya gibi) hammadde, işgücü ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için zayıf devletleri sömürme yarışına giriştiler. İngiltere ilk sanayileşen devler olduğundan birçok sömürgeyi kendi hakimiyeti altına almıştı. Bu durumda Sanayileşen diğer devletler İngiltere’nin sömürgelerine sahip olmak istediler. Bütün bunlar Devletler arasındaki ilişkileri etkilemiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .