Cevap ( 1 )

 1. Bunun nedenlerini özetle verecek olursak;

  * Buhar gücü ilk olarak İngiltere’de kullanıldı.

  * Buharlı makinelerin gelişmesiyle de fabrikalar kuruldu

  * Sömürgesi olan ülkelerden ucuza çalıştırdığı iş gücüne sahipti

  * Yine Sömürgesi olan ülkelerden ham madde kaynaklarını temin edebiliyordu bu sayede üretimi artırdı.

  * Ülkede yüksek okuryazarlık vardı ve bu sayede bilim insanları geliştirmişti. Üretimi artıracak makineler, teknolojiler icat ediliyordu.

  * Kentleşme artmış, toprağa bağlı yaşam yerine iş ve çalışma olgusu gelişmişti

   

  Detay bilgi için bakınız: Sanayi İnkılabı neden İngiltere’de başladı?

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .