Cevap ( 1 )

  1. Sanayi İnkılabının sonuçları İngiltere için olumlu iken, dünya için olumsuz olmuştur diyebiliriz.

    Çünkü İngiltere sanayileşmeyle birlikte daha çok ham madde bulmak için sömürdüğü ülkelere yüklenmiş ve yeni sömürge kaynakları aramıştır. Ucuz iş gücü temin etmek için yine sömürgesi altındaki ülkelerden köle statüsünde ucuz iş gücü temin etmiştir. Bu insanlar karın tokluğuna çalışmıştır.

    Ham madde ve iş gücü ihtiyacının artmasıyla İngiltere’den sonra sanayileşmeye başlayan Fransa, Almanya, Avusturya gibi ülkeler bu sefer kendi aralarında savaşa tutuştular. Sömürge ve ucuz iş gücü sağlamak için aralarındaki rekabet arttı. Bütün bunlar 1. Dünya savaşının temel sebeplerinden biri haline gelmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .