Cevap ( 1 )

  1. Persler’de (Fars’lar) başkente bağlı her idari bölgeye Satraplık adı verilirdi.Yani; ülke satraplık denilen eyaletlere bölünmüştü. Persler işgal ettikleri toprakları satraplıklara bölüp; yerel halktan güvenilir kişileri bu bölgelerin başına yönetmeleri için getirirlerdi. Bu sistem sayesinde imparatorluğu önemli isyanlarla karşılaşmadan yönetilebilmesini sağlamışlardır.

    Persler; şimdiki İran’ın bulunduğu coğrafyada hüküm sürmüştür. Dünyanın en eski milletlerindendir. Birçok İran’lının atasıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .