Cevap ( 1 )

    • Selanik’in demiryolu bağlantısı ve limanıyla Avrupa ile ilişki içinde olması, batı düşünce ve kültür hayatını tanımasını sağlamıştır.
    • Selanik’te çok uluslu bir yapının olması, Osmanlı toplum yapısını yakından tanımasına ve fikir hayatının gelişmesine katkı sağlamıştır.

    Meşrutiyet yanlısı aydınların Selanik’teki faaliyetlerin tanıklık etmesi, yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu bir ortamda yetişmesine katkı sağlamıştır

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .